AK77
4Jun/10Off

Uppstart

Vi startar träningen igen efter sommaruppehållet tisdagen den 17 augusti.

Har ni frågor eller om ni vill ha info om ev. extra träningar innan vi startat upp igen maila till mig på

dan.pettersson@mac.com